..:: ELIXIR | Gry Fabularne(RPG) | Gry Komputerowe(cRPG) | Fantastyka | Forum | Twoje Menu Ustawienia
   » Ogólne

   » Rozgrywka

   Szukaj
>NASZE STRONY
 MAIN
:: Strona Główna
:: Forum
:: Chat
:: Blogi

 GRY FABULARNE
:: Almanach RPG
:: Neuroshima
:: Hard HEX
:: Monastyr
:: Warhammer
:: Wampir
:: D&D
:: Cyberpunk2020
:: Earthdawn
:: Starwars
:: Arkona

 GRY cRPG
:: NWN
:: Baldurs Gate
:: Torment
:: Morrowind
:: Diablo

 FANTASTYKA
:: Literatura
:: Tolkien
:: Manga & Anime
:: Galeria

 PROJEKTY
:: Elcards
:: Chicago

   Statystyki
userzy w serwisie:
gości w serwisie: 0

   Sonda

aktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta


   Top 10
   VII. Stacja k...
   Wybuchowy nóż...
   II. Kroota
   Planeta ES-239
   Kfiatki z sesji
   Łowca Nagród ...
   Krótki opis s...
   Ręczna wyrzut...
   IN MEMORIAM
   Visco.

   ShoutBox

KrootaTyp: Wodno - Górska
Temperatura: Przeciętna
Atmosfera: Klasa I/II
Hydrosfera: 70 % powierzchni planety
Grawitacja: Standardowa (9,89)
Powierzchnia: Mokradła, jeziora i rzeki, góry
Długość Dnia: 26 standardowych godzin
Długość Roku: 300 lokalnych dni
Rasy Inteligentne: Ludzie, Durosi, inne gatunki inteligentne
Port Kosmiczny: Klasa II+
Populacja: 600 milionów mieszkańców
Funkcja: Siedziba rządu i administracji
Rząd: Imperialny gubernator i Rada Reprezentantów
Poziom Technologiczny: Kosmiczny
Eksport: Surowce mineralne i zaawansowane technologie
Import: Żywność, medycyna, towary luksusowe
Sektor: Kroot
Gwiazda: Krees

Opis: Kroota jest główną planetą sektora i siedzibą imperialnego gubernatora. Jej eksport jest zdominowany przez wydobywane w górach planety surowce naturalne. Import obejmuje głównie żywność, medycynę i towary luksusowe. Na planecie dominuje woda. 70% jej powierzchni pokrywają oceany, rzeki i jeziora, a kolejne 10 procent zajmują rozległe mokradła. Na lądzie dominują góry, często schodzące wprost do morza. Na planecie znajduje się tylko kilka rozległych dolin, w których skupiła się cała populacja planety. Miasta zajęły już doliny w całości, obecnie są rozbudowywane do góry, na wzór Coruscant, ale kilka rozbudowuje się pod ziemią, wgryzając się w korzenie góry. Oprócz miast, populacja planety żyje także na platformach morskich i górskich osadach górniczych. Jednak są to najczęściej niewielkie ośrodki, w których żyją tylko pracujący tam górnicy i ich rodziny. Planeta jest nastawiona na wydobycie surowców naturalnych i musi importować żywność i większość towarów. Najważniejszym miastem, stolicą planety i siedzibą imperialnego gubernatora jest Neals, potocznie nazywane "Dymkiem". Miasto liczy sobie około 80 milionów mieszkańców i zajmuje jedną z największych dolin na planecie, o powierzchni ok. 800 km2. W centrum miasta znajduje się pałac gubernatora, budynek rady reprezentantów, budynki rządowe i Aleja Korporacyjna. Pałac jest wysokim na siedemdziesiąt pięć pięter budynkiem, który przypomina zwężający się ku górze słup. Najwyższe pięć pięter zajmuje gubernator, na pozostałych umieszczone są biura i rezyduje straż przyboczna gubernatora. Budynek rady reprezentantów przypomina spłaszczony owalny spodek. Jest miejscem obrad rady reprezentantów, czyli 480 przedstawicieli mieszkańców planet sektora, wybieranych w wyborach powszechnych. Rada jest ciałem doradczym podległym gubernatorowi, który może zawetować jej decyzję. W budynkach rządowych, rozmieszczonych w pobliżu pałacu gubernatora i budynku rady, mieszczą się biura resortów o mniejszym znaczeniu dla Imperium, nie podlegających bezpośrednio gubernatorowi, takie jak ministerstwo oświaty, kultury itd. Nadzór nad nimi pełnią Rada i w imieniu Imperium wyznaczani przez gubernatora urzędnicy imperialni. Aleja Korporacyjna jest jedną z głównych arterii miasta, wzdłuż której rozmieszczone są delegatury różnych korporacji. Niektóre z nich, takie jak Sienar, KDY, Stillen czy SoroSuub, posiadają własne, gigantyczne budynki w innych częściach miasta, utrzymują tu jednak przedstawicielstwa ze względu na imperialne prawo, mówiące, że każda korporacja prowadząca interesy na planecie musi mieć swoje przedstawicielstwo na Alei Korporacyjnej. W mieście znajduje się jeszcze imperialny garnizon i wspomniane wcześniej budynki wielkich korporacji. Zakłady przemysłowe i kopalnie zlokalizowane są na obrzeżach miasta. Dym, który wytwarzają stał się przyczyną nazwy "Dymek" dla miasta, ponieważ pilot lecąc do miasta najpierw widzi dym unoszący się nad doliną i musi przez niego przelecieć by dostać się do miasta. Czarny rynek planety obejmuje nieliczne towary obłożone wysokim podatkiem. Sami przestępcy postępują według swoistego "kodeksu honorowego" i np. nie dokonują zamachów na policjantów. W ogóle używają broni bardzo rzadko. Przez miasto płyną trzy rzeki, największa Nal i jej dwa dopływy Sas i Kuk. Nad brzegiem Nal znajduje się spory port przeładunkowy. Lecąc nad rzeką można dostać się nad morze, odległe o około 60 kilometrów. Jednak z powodu silnych wiatrów wiejących w kanionie, którym płynie rzeka, lot jest prawie niemożliwy i ruch odbywa się głównie drogą wodną, za pomocą szybkich barek i motorówek. Rzeką transportuje się głównie towary do platform przybrzeżnych i terminali osad górniczych, rozmieszczonych wzdłuż rzeki. Przy ujściu rzeki znajduje się też imperialna baza wojskowa, w której stacjonują transportery AT - AT.(Aquatic Terrain Armored Transport, nie mylić z All Terrain Armored Transport, czyli wersją lądową.) Po orbicie krąży kilkanaście fabryk orbitalnych, stacji mieszkalnych i przeładunkowych i dwie stacje Golan I.

Mapa stolicy planety, Neals


Najważniejsi NPC:


Gubernator Baron Gregor Spaak
Human Male Soldier 2/Noble 8:
Init: +6; Defense: 18(+6 Class,+2 Dex); Spd: 10m; VP/WP: 60/12;
Attacks: vibroblade +8/+3 (2d6) or +11/+6 blaster pistol (3d6+1); SQ: Call in a favor x4, inspire confidence +2, command +4, bonus class skill(Gather Inf.); SV: Fort +6, Ref +6, Will +10; SZ M; FP 4; DSP 2; Rep 9; Str 10, Dex 15, Con 12, Int 15, Wis 14, Cha 16.
Challenge Code: E
Skills: Appraise +12, Computer Use +15, Diplomacy +16, gather Information +10, Intimidate +8, Knowledge(Kroot) +10, Knowledge(Kroot politic) +12, Knowledge(New Order) +10, Knowledge(Imperial Army) +9, Pilot +8, Astrogate +8, Profession(bureaucrat/administrator) +12, Read/Write Basic, Read/Write Duro, Sense Motive +12, Speak Basic, Speak Duro, Speak Huttese, Speak Sullustese.
Feats: Armor Proficiency(medium, light), Gearhead, Improved Initiative, Iron Will, Point Blank Shot, Weapon Group Proficiency(simple weapons, blaster pistols, blaster rifles, heavy weapons, vibro weapons).
Equipment: Blaster pistol, vibroblade, code cylinder, datapad, multichannel comlink, palace fortress, personal armoured Ronto Two speeder, personal guards, power and wealth of the imperial governor.

Opis: Gubernator Gregor Spaak prawie 40 letnim, charyzmatycznym mężczyzną. Pochodzi z jednego ze światów środka i jest młodszym o rok bratem barona Rikarda Spaaka. Sam zresztą także otrzymał tytuł barona od Imperatora, ale o tym wiedzą tylko jego najbliżsi współpracownicy i przyjaciele. Bycie młodszym z rodzeństwa sprawiło, że Gregor konkurował z bratem prawie w każdej dziedzinie. Jednak nigdy nie była to rywalizacja, która poróżniłaby braci. O ich nadzwyczajnych umiejętnościach świadczy fakt, że większość rekordów w akademii wojskowej ich ojczystej planety należy właśnie do Rikarda albo jego brata. Gregor po odbyciu służby w oddziałach desantowych floty, porzucił karierę wojskową i zajął się polityką. Szybko doszedł do wysokiego stanowiska, jakim była pozycja sekretarza moffa Tarkina. Jednak, gdy Tarkin został mianowany przez Imperatora wielkim moffem, Gregor nie pozostał jego sekretarzem. Z rozkazu Imperatora udał się do odległego sektora Kroot, by objąć funkcję jego gubernatora. Na Coruscant potraktowano to jako zesłanie, które było karą za jego śmiałe poglądy. Rzeczywiście, Gregor znany był z wyrażania poglądów odbiegających od doktryn Imperatora i Tarkina. Jednak przybywszy na miejsce, młodszy z braci Spaak szybko dał się poznać jako zręczny polityk i administrator. Skupił dookoła siebie grupę oddanych pracowników, w tym swojego sekretarza i przyjaciela Venraya Lommela. Wiedząc o działalności rebeliantów w sektorze, postanowił zgasić ogniska zapalne, które sprawiały, że Rebelia miała prawo bytu. Nowy gubernator zniósł prawa dyskryminujące obce rasy inteligentne i ograniczył swobody obywatelskie w bardzo niewielkim zakresie. Uznał też, że korzystniej będzie zachować wolne media, na które można odpowiednio wpływać, niż je likwidować. Uznał, że Imperium prowadzące pro-obywatelską politykę, będzie dla mieszkańców sektora atrakcyjniejsze niż niepewna Rebelia. Ze względu na oddalenie od Tronu może sobie pozwolić na taką politykę i samodzielność w postępowaniu. Współdziałając z Radą Reprezentantów, doprowadził do stworzenia kilku komisji, które zajęły się korupcją panoszącą się w lokalnej administracji, zbyt bezczelnie postępującymi korporacjami i innymi żywotnymi problemami sektora. Szybko doprowadziło to odejścia skompromitowanych urzędników z administracji. Doprowadził tez do reaktywowania programu badania mgławic, czym zaskarbił sobie popularność wśród zwiadowców i odkrywców. Także przemytnicy nie mogą narzekać pod jego rządami. Gubernator uznał, że przemytnicy byli, są i będą i postanowił wyciągnąć z tego korzyści. Większość grup zajmujących się handlem na czarnym rynku odprowadza niski podatek do kasy Imperium, w zamian, mogą działać w spokoju. Jednak ze względu na dość niskie podatki, ustanowione przez Spaaka, czarny rynek obejmuje głównie towary trudno dostępne albo luksusowe i obłożone wysokim podatkiem w innych częściach galaktyki. Jednak nowy gubernator był bezwzględny dla piratów. Specjalne jednostki, przerobione z korwet celnych, przewożące specjalnie wyszkolonych żołnierzy, szybko wyrobiły sobie odpowiednią opinię u piratów, w ciągu czterech miesięcy oczyszczając z nich cały sektor. W ciągu roku rządów Spaaka, władza Imperium w sektorze zyskała na popularności o 20%, a on sam stał się jednym z najpopularniejszym polityków w sektorze. Co prawda znajdują się jego krytycy, którzy zarzucają mu korupcję i tyranię, jednak jak powiedział w wywiadzie sam Spaak: "Gdybym był tyranem, czy pozwoliłbym komuś się tak wypowiadać? Te głosy, mimo, że takie niepoważne, to najlepszy dowód na słuszność mojej polityki." Trudno się nie zgodzić, tym bardziej, że w Radzie Reprezentantów zasiada wielu umiarkowanych polityków, takich jak przewodniczący rady Verun Valorum, reprezentant Gluushko Nloon, czy nawet zdecydowanych przeciwników gubernatora jak reprezentantka Yenna Horst. Gubernator posiada własny oddział straży przybocznej, w którym służą starannie wybrani szturmowcy i żołnierze z oddziałów desantowych floty. Oddział stacjonuje w pałacu gubernatora. Gubernator także intensywnie unowocześnia resztę sił Imperium w sektorze.Sekretarz gubernatora Venray Lommel
Human Male Soldier 2/Noble 5:
Init: +7(+3 Dex, +4 Improved Init.); Defense: 18(+5 class, +3 Dex); Speed: 10m; VP/WP: 52/12; Attacks: vibrodagger +8/+3(2d4) or blaster pistol +11/+7(3d6+1); SQ: Bonus class skill(Gather inf.), call in favor x3, command +2, inspire confidence +1; SV: Fort +5, Ref +6, Will +9; SZ M; FP 3, DSP 1; Rep: 4; Str 12, Dex 16, Con 12, Int 16, Wis 17, Cha 15;
Challenge Code: D
Skills: Astrogate +6, Appraise +9, Bluff +7, Computer Use +18, Demolitions +6, Diplomacy +12, Gather Informations +10, Intimidate +6, Knowledge(Kroot)+9, Knowledge(Kroot politic) +10, Knowledge(Imperial army) +7, Knowledge(New Order) +9, Knowledge(Kroot underground) +9, Knowledge(Kampa) +10, Pilot +9, Profession(bureaucrat/administrator) +10, Read/Write Basic, Read/Write Duro, Read/Write Huttese, Read/Write Kampa, Sense Motive +9, Speak Basic, Speak Duro, Speak Huttese, Speak Kampa.
Feats: Armor Proficiency(light, medium), Force-Sensitive, Improved Initiative, Iron Will, Point Blank Shot, Skill Emphasis(Computer Use), Skill Emphasis(Knowledge), Weapon Group Proficiency(Simple weapons,
blaster pistols, blaster rifles, heavy weapons, vibroweapons).
Equipment: Blaster pistol, vibro dagger, code cylinder, slicer - datapad, multi channelcomlink, modified Kalisste KE-2 landspeeder, uniform, 7,000 credits.

Opis: Venray Lommel jest młodym, przystojnym mężczyzną, o ciemnobrązowych włosach, spiętych w kucyk. Pochodzi z planety Kampa Primus, leżącej na odległych rubieżach. Ukończył akademię imperialną na Caridzie jako pierwszy w swoim roczniku. Następnie służył w jednostce desantowej floty jako spec od elektroniki. Po odbyciu przepisowego okresu służby, pracował w administracji imperialnej na Coruscant. Przybył do sektora razem z baronem Spaakiem, który znając umiejętności Venray'a, mianował go swoim sekretarzem, czyli de facto swoją prawą ręką. Lommel szybko zaaklimatyzował się na planecie i wkrótce pokazał, że gubernator dobrze zrobił mianując go na to stanowisko. To właśnie on zorganizował SAP i Strażników, posiłkując się doświadczeniami z własnego sektora. Jednak nadal pozostaje "szarą eminencją" pałacu gubernatora, o której prawdziwym znaczeniu wie niewielkie grono osób. Obecnie zajmuje się ona na polecenie Gubernatora kontrolowaniem poczynań wielkich korporacji i poszukiwaniem rebelianckiej bazy, której istnienie w sektorze obaj podejrzewają. Lommel prowadzi też swoją własną grę, której częścią są zarówno rebelianci jak i gubernator...
strony: [1] [2] [3]
komentarz[1] |

Komentarze do "II. Kroota"Musisz być zalogowany aby móc oceniać.


© 2000-2007 Elixir. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by Corwin Visual
Engine by Khazis Khull based on jPortal
Polecamy: przeglądarke Firefox. wlepa.pl

Strona wygenerowana w 0.021818 sek. pg: