..:: ELIXIR | Gry Fabularne(RPG) | Gry Komputerowe(cRPG) | Fantastyka | Forum | Twoje Menu Ustawienia
   » Ogólne

   » Rozgrywka

   Szukaj
>NASZE STRONY
 MAIN
:: Strona Główna
:: Forum
:: Chat
:: Blogi

 GRY FABULARNE
:: Almanach RPG
:: Neuroshima
:: Hard HEX
:: Monastyr
:: Warhammer
:: Wampir
:: D&D
:: Cyberpunk2020
:: Earthdawn
:: Starwars
:: Arkona

 GRY cRPG
:: NWN
:: Baldurs Gate
:: Torment
:: Morrowind
:: Diablo

 FANTASTYKA
:: Literatura
:: Tolkien
:: Manga & Anime
:: Galeria

 PROJEKTY
:: Elcards
:: Chicago

   Statystyki
userzy w serwisie:
gości w serwisie: 0

   Sonda

aktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta


   Top 10
   VII. Stacja k...
   Wybuchowy nóż...
   II. Kroota
   Planeta ES-239
   Kfiatki z sesji
   Krótki opis s...
   Łowca Nagród ...
   Ręczna wyrzut...
   IN MEMORIAM
   Visco.

   ShoutBox


Major Jer "Black" Rotto
Human Male Soldier 6/Starfighter Ace 2:
Init: +7(+3 Dex, +4 Improved Initiative); Defense: 18(+5 class, +3 Dex); Speed 10m; VP/WP: 54/12; Attacks: Unarmed +8/+3(1d3+1) or
blaster pistol +11/+6(3d6+1); SQ: Familiarity +1, starfighter defense +3; SV: Fort +8, Ref +8, Will +5; FP 2; DSP 0: Rep 3; Challenge Code: D
Abilities: Str 12, Dex 17, Con 12, Int 14, Wis 13, Cha 10.
Skills: Astrogate +12, Bluff +3, Computer Use +12, Demolitions +6, Knowledge(Alliance) +6, Knowledge(space lore) +7,
Knowledge(VG-9) +5, Pilot +17, Repair +10, Spot +8.
Feats: Armor Proficiency(light, medium, heavy), Improved Initiative, Point Blank Shot, Skill Emphasis(Pilot), Starship Dodge, Starship Operations(starfighter), Weapon Focus(blaster pistol), Weapon Group Proficiency(Blaster pistols, blaster rifles, simple weapons, heavy weapons, vibro weapons).
Equipment: Flight suit, field kit, blaster, comlink, fighter squadron, modified X-wing painted black, datapad, 1,000 credits.

Opis: Major Jer "Black" Rotto jest dowódcą jednego z dwóch dywizjonów myśliwskich stacjonujących na VG-9. Jest wysokim, dobrze zbudowanym mężczyzną koło trzydziestki, z czarnymi oczami i krótko przyciętymi, płowymi włosami. Mimo młodego dość młodego wieku, jego czoło jest już pobrużdżone, a w jego oczach widać zmęczenie. Urodził się na Chandrilli w rodzinie z tradycjami wojskowymi i po ukończeniu tamtejszej akademii wojskowej latał jako wolny strzelec, wynajmując się do osłony konwojów i instalacji cywilnych. Jednak po tym, jak Imperium zmasakrowało osłaniane przez niego statki, Rotto gnany chęcią zemsty i poczuciem winy przyłączył się do Rebelii. Szybko dostrzeżono jego naturalny talent do pilotażu i szybko awansował, zdobywając po niejako "po drodze" tytuł asa. Wszystko było w porządku do czasu osłaniania pewnego frachtowca. "Black", nazywany tak z powodu przenikliwego spojrzenia swoich czarnych oczu, dowodził wtedy 25 dywizjonem myśliwców. Walkę, którą musiał stoczyć na Tsel'Ra zapamięta jako najgorszy dzień w życiu. Bowiem w prostej misji osłaniania frachtowca z ładunkiem blasterów nieoczekiwanie skomplikowało pojawienie się dwóch niszczycieli klasy "Victory", które wypluły cztery dywizjony myśliwców TIE. Oprócz Jera zdołało uciec tylko trzech innych pilotów, wszyscy inni zginęli bądź zostali schwytani. Osłaniany frachtowiec został zniszczony. Dywizjon przerzucono na VG-9 w celu reorganizacji i przeszkolenia nowych pilotów. Nieoficjalnie mówi się też o innych powodach tego przeniesienia. Do dywizjonu dosłano nowych pilotów i powierzono Jerowi misję ich wyszkolenia. Sam major tak komentuje obecny stan swojego dywizjonu: "Mam trzech weteranów, którzy otarli się o śmierć i ośmiu żółtodziobów, którzy najwyraźniej bardzo chcą doświadczyć tego samego." Rotto odtwarzając swój dywizjon podszedł do zadania bardzo poważnie, wymagając od swoich pilotów, zarówno rekrutów jak i weteranów, dwukrotnie większej liczby wylatanych godzin w symulatorze, niż wymagają tego przepisy. Jakie rezultaty daje to szkolenie nie wiadomo, bo jak dotąd dywizjon nie brał jeszcze udziału w prawdziwej walce. A majorowi Rotto wcale się do takiej walki nie spieszy. Wkrótce po przybyciu na VG-9 drugiego dywizjonu myśliwców, doszło do spięć pomiędzy Jerem i dowodzącą 127 dywizjonem, major Marą Koet, która nalegała na jak najszybsze rozpoczęcie akcji dywersyjnych i militarnych przeciw siłom Imperium w sektorze. Jednak "Black" zaprotestował, powołując się na dużą dysproporcję sił, ciągłe kłopoty z zaopatrzeniem i zbyt dużą wartość VG-9, która mogła zostać odkryta przez Imperium w razie jakiejkolwiek aktywności ze strony rebeliantów. Ku satysfakcji Jera, dowódca bazy, pułkownik Shortstern uznał jego argumenty i zakazał jakiejkolwiek aktywności sił Rebelii w sektorze. Był to mocny cios dla ambicji major Koet, która wyrobiła sobie na temat swojego antagonisty niezbyt przychylną opinię, wątpiąc w jego odwagę, umiejętności jako pilota i kompetencje jako dowódcy dywizjonu. Tymczasem Rotto, nie boi się Imperium, ani też nie wątpi w swoje możliwości. Po prostu stara się maksymalnie odwlec chwilę, gdy znowu zaczną ginąć jego podwładni i przyjaciele...Major Mara Kaet
Human Female Soldier 6:
Init: +6(+2 Dex, +4 Improved Init.); Defense:16(+2 Dex, +4 Class); Speed: 10m; VP/WP: 40/10; Attacks: Vibrodagger +6/+1 (2d4) blaster pistol +10/+5(3d6+1); SQ: None; SV: Fort +5, Ref +5, Will +3; FP 1; DSP 0; Rep 3; Challenge Code: D; Abilities: Str 10, Dex 15, Con 10, Int 12, Wis 12, Cha 15.
Skills: Astrogate +10, Computer use +7, Demolitions +5, Intimidate +5, Knowledge(space lore) +5, Knowledge(VG-9) +3, Pilot +12, Read/Write Basic, Survival +4, Speak Basic, Spot +5, Repair +6, Treat Injury +5.
Feats: Armor Proficiency (heavy, light, medium), Improved Initiative, Skill Emphasis(Pilot), Starship Dodge, Starship Operations(starfighter), Point Blank Shot, Weapon Focus(blaster pistol), Weapon Group Proficiency(Blaster pistols, blaster rifles, simple weapons, heavy weapons, vibro weapons).
Equipment: Flight suit, field kit, blaster, comlink, fighter squadron, modified T-wing starfighter, vibrodagger, datapad, 2,000 credits.

Opis: Major Mara Koet dowodzi 127 dywizjonem myśliwców. Jest wysoką, szczupłą kobietą, o długich, czarnych włosach, brązowych oczach i impulsywnym charakterze. Pochodzi z Corelli, z rodziny z długimi tradycjami wojskowymi. Po ukończeniu akademii wojskowej na swojej planecie, zakupiła z nowiutkiego T-winga i rozpoczęła karierę pilota. Pełniła służbę jako pilot w różnych oddziałach, nim. SOK i kilku oddziałach najemników, osłaniając konwoje, napadając na piratów i biorąc udział w kilku lokalnych wojenkach. Nie wyniosła jednak z tego jakichś większych osiągnięć i żyła z dnia na dzień, podobnie zresztą jak inni najemnicy. Jednak kilka miesięcy temu, gdy wykonywała kontrakt dla gildii wydobywczej z Hros, otrzymała wiadomość, że jej rodzice zostali aresztowani przez Imperium, podobno za oszustwa podatkowe. Marze nie chciało się w to wierzyć. A wkrótce potem nadeszła wiadomość, że jej bliscy zginęli w wypadku, podczas przewozu z budynku sądu do aresztu.( Wypadek nie został sfingowany prze Imperium, ale o tym Major Koet nie wie. W landspeederze, którym byli przewożeni jej rodzice przepaliła się jedna z dwóch poduszek antygrawitacyjnych i pojazd wypadł z trasy uderzając w drzewo. Nim dotarła jakakolwiek pomoc, wszyscy pasażerowie spłonęli żywcem.) Nie namyślając się wiele, porzuciła wykonywany kontrakt i przyłączyła się do rebeliantów. Została przydzielona po krótkim przeszkoleniu do jednostki bojowej, w której zestrzeliła pięć myśliwców TIE, zyskując tym samy miano asa. Jednak szczerze mówiąc, nie były to trudne cele, gdyż dywizjon major Koet atakował pojedyncze patrole składające się z 4-5 myśliwców typu TIE, nie będących w stanie stawić większego oporu. Wkrótce potem otrzymała awans do stopnia majora i przekazano jej nowo sformowany 127 dywizjon myśliwców i rozkaz udania się na VG-9. Mara przyjęła ten rozkaz z dużymi oporami, nie chciała być wysłana do jakiejś zapadłej dziury z bandą żółtodziobów, wolałaby dalej strzelać do TIE. Jednak posłuchała rozkazu i odleciała ze swoją nową eskadrą na VG-9. Wkrótce po przybyciu dał znać o sobie jej charakter, gdy wdała się w spór z majorem Rotto. Poszło o sposób działania Rebelii w sektorze, który Mara chciała zaktywizować, ale przeciwstawiał się temu "Black", który uważał, że nie należy ryzykować dekonspiracji VG-9. Major Koet uważa go za zwykłego tchórza i była bardzo zawiedziona, gdy pułkownik Shortstern przyznał rację jej oponentowi. Uznała milczenie Rotto po ogłoszeniu decyzji dowódcy bazy za zniewagę. Tym bardziej, że uważa go za gorszego od siebie jako pilota i dowódcę. Niestety Mara ma bardzo duże ego i nie dostrzega przewagi, jaką ma nad nią "Black" w obu tych kategoriach. Nadal stara się forsować swoją linię aktywnego działania Rebelii w sektorze, nie dostrzegając rzeczywistej siły Imperialnej floty i armii i popularności gubernatora Spaaka. Utrzymuje kontakty z reprezentantką Yenną Horst, która zdecydowanie popiera zbrojne działania Rebelii w sektorze.Porucznik Raven 'Poe' Medgar
Human Female Scout 5:
Init: +7(+3 Dex, +4 Improved Init.); Defense 17(+5 class, +3 Dex); Speed 10m; VP/WP: 32/10; Attacks: Unarmed +3(1d3) or blaster pistol +6(3d6); SQ: Trailblazing, Uncanny dodge, Skill mastery; Challenge Code: C; SV: Fort +3, Ref +6, Will +4; FP 2; DSP 0; Rep 2; Abilities: Str 10, Dex 17, Con 10, Int 14, Wis 12, Cha 16.
Skills: Astrogate +10, Computer Use +9, Craft(necklaces) +5, Demolitions +6, Knowledge(space lore) +7, Knowledge(VG-9) +5, Listen +7, Pilot +14, Read/Write Basic, Read/Write Duro, Repair +8, Speak Basic, Speak Duro, Spot +7, Survival +7.
Feats: Improved Initiative, Force-Sensitive, Skill Emphasis(Pilot), Starship Dodge, Starship Operations(starfighter), Weapon Group Proficiency(Simple weapons, blaster pistols, blaster rifles).
Equipment: Flight suit, field kit, datapad, blaster, modified X-wing, some necklaces, strange(Jedi)talisman, comlink, 700 credits.

Opis: Porucznik Raven "Poe" Medgar, skrzydłowa major Koet, jest piękną młodą dziewczyną, o blond włosach i szmaragdowych oczach. Urodziła się na jednym z orbitalnych miast, krążących dookoła planety Duro. Od małej była wychowywana przez przyjaciela rodziny, Durosjanina Dloota "Wujka" Neelo, ponieważ jej rodzice zginęli w pożarze, gdy miała dwa latka. Raven nie wie o tym, że jej ojciec, Roen Medgar, był potężnym rycerzem Jedi, który przeczuwając nadciągającą zgubę, przekazał córeczkę pod opiekę zaufanego przyjaciela, pilota Dloota Neelo prosząc go, by jeżeli coś mu się stało, wychował ją i w odpowiednim wieku uświadomił swojej podopiecznej jej dziedzictwo. Następnie wymazał wszelkie dane, które mogłyby ujawnić jakiekolwiek powiązania pomiędzy Neelem a nim. Jednak ojciec Raven nie zdołał ukryć jej matki, gdyż przewidziana przez niego zguba pojawiła się szybciej niż się tego spodziewał, w postaci niszczyciela klasy Imperial "Strach" i znajdującego się na jego pokładzie imperialnego Inkwizytora, Reya van Hossa. W walce z wysłannikiem Imperatora zginął zarówno ojciec jak i matka Raven. Na dodatek pożar, jaki wywołała walka dwóch potężnych adeptów mocy, strawił dużą część jednej z durosjańskich stacji orbitalnych. Jednak inkwizytor van Hoss, mimo satysfakcji z pokonania potężnego przeciwnika, zdawał sobie sprawę, że coś poszło nie tak. Wiedział, że jego przeciwnik miał dziecko, jednak nie mógł go znaleźć ani wykryć, ponieważ w tym czasie Neelo, razem z małą Raven, odleciał na Zewnętrzne Rubieże. Sługa Imperatora w raporcie napisał, że udało mu się zgładzić całą rodzinę Medgar, jednak w głębi swojej mrocznej duszy wiedział, że dziecko przeżyło. I poprzysiągł sobie, że je odnajdzie. Po powrocie na stację i zorientowaniu się w sytuacji, opiekun małej Raven zmienił platformę, na której mieszkał i rozpoczął edukację swojej małej podopiecznej. Córka Roena od dzieciństwa chciała latać, a jej opiekun z radością ją wspierał. Nauczywszy się sztuki pilotażu od swego przybranego ojca, Raven wstąpiła do lokalnej akademii kosmicznej i ukończyła ją jako pierwsza w roczniku, bijąc przy okazji kilka uczelnianych rekordów. Preferowała latanie myśliwcami nad frachtowce i po ukończeniu nauki rozglądała się za możliwością dalszego rozwijania swych umiejętności. Jednak nie mogąc latać we flocie Imperium, miała do wyboru zostać najemnikiem, albo latać dla Rebelii. Wybrała to drugie, gdyż rebelianci mieli lepszy sprzęt i walczyli za jakąś ideę. Wkrótce po przyłączeniu się do Rebelii przydzielono ją do nowo formowanego 127 dywizjonu myśliwców. Latanie jest pasją Raven, która jako jedna z nielicznych pilotów swego dywizjonu często korzysta z symulatora. Lubi też wypuszczać się do lasu z żołnierzami sił specjalnych. W sporze pomiędzy wyższymi oficerami zajęła neutralne stanowisko. Twierdzi, że samo latanie jej wystarczy, nie musi jeszcze strzelać do TIE. Przyjaźni się z porucznik Kirą Lenko, z którą często wypuszcza się do "Plantacji" albo puszczy. Po cichu podkochuje się w poruczniku Sharpsteelu. Ostatnio ma dziwne uczucie, że do sektora przybył ktoś zły i że stanie się coś niedobrego. Cóż, nie wie o pojawieniu się van Hossa.Chief Technician Lt. Kira Lenko
Human Female Expert 5:
Init: +1(Dex); Defense: 12(+1 class, +1 Dex); Speed 10m;
VP/WP: 12/10; Attacks: Fusion cutter +3(3d4) or blaster +4(3d6); SQ: None; SV: Fort +1, Ref +2, Will +5; FP 1; DSP 0; Rep 2; Abilities: Str 10, Dex 12, Con 10, Int 14, Wis 12,Cha 14; Challenge Code: B.
Skills: Appraise +6, Astrogate +6, Computer Use +8, Disable Device +10, Forgery +6, Gather Information +6, Hide +5, Knowledge(VG-9) +5, Knowledge(Technology) +7, Listen +5, Pilot +6, Profession(Technician) +7, Read/Write Basic, Repair +13, Speak Basic, Speak Sluiss, Speak Verpine, Spot +5.
Feats: Alertness, Skill Emphasis(Repair), Weapon Group Proficiency(blaster pistols, simple weapons).
Equipment: Blaster, comlink, datapad, datacards, tools, repair kit, heavily modified Hot-Rot speeder, beer can(2), 700 credits.

Opis: Porucznik Kira Lenko jest szefową techników w rebelianckiej bazie na VG-9. Jest ładną, smukłą dziewczyną, o czarnych, prostych włosach i takich samych oczach. Pochodzi z Bilbringi. Urodziła się w rodzinie pracowników stoczniowych, ojciec jest inżynierem, a matka pracuje w kontroli ruchu. Ma też starszego brata, Vasco, który jest niezależnym handlarzem w Sektorze Wspólnym. Od małej interesowały ją różne mechanizmy i elektronika, więc po jej nauce pomagał ojciec, dumny zresztą, że jego córka idzie w jego ślady. Po ukończeniu studiów z wyróżnieniem, Kira podjęła pracę w orbitalnych stoczniach Bilbringi. Jednak mrówcza praca przy budowie wielkich frachtowców i liniowców pasażerskich nudziła młodą panią inżynier, na dodatek jej szef okazał się szowinistą i ciągle musiała słuchać jego zrzędzenia na temat braku zdolności manualnych u kobiet, wyższości męskich inżynierów itd. Zaczynała mieć tego dość, ale nie mogła znaleźć żadnej pracy poza imperialną stocznią. Kiedy straciła już wszelką nadzieję, w odwiedziny do rodziny przyleciał jej starszy brat. Po wysłuchaniu żalów siostry, zaproponował jej pracę u jego "przyjaciół". Okazało się, że Vasco pracuje dla rebeliantów, przewożąc dla nich różne ładunki. Niewiele myśląc, Kira zgodziła się na jego propozycję i mimo protestów rodziców, odleciała z Bilbringi razem z nim. Brat zawiózł ją do jednej z baz Rebelii, gdzie po krótkim kursie załapała się do ekipy technicznej, obsługującej myśliwce stacjonujące w bazie. Dzięki doświadczeniu nabytemu podczas pracy w stoczni i wrodzonym umiejętnościom, szybko awansowała na stopień porucznika i stanowisko zastępcy głównego technika. Niedługo potem otrzymała przeniesienie do nowopowstałej bazy na VG-9, jako szefowa techników. Wkrótce po przybyciu zaprzyjaźniła się z pilotką Raven 'Poe" Medgar, z którą można spotkać ją najczęściej. Kira lubi dobrze wypić i zawsze ma gdzieś pod ręką puszkę piwa "Argo", które przywozi jej verpiński przemytnik Vi'te Sek'ke. W wolnym czasie majsterkuje przy swoim speederze typu Hot-Rot, co doprowadza resztę personelu do szału, gdyż jego silniki, pozbawione tłumików i obudowy, "hałasują jak stado banth w porze godowej i kopcą jak wszystkie fabryki Eriadu." Często wypuszcza się z Raven swoim zmodyfikowanym śmigaczem do lasu albo do "Plantacji", chociaż nie lubi tak jak ona włóczyć się po lesie z patrolami sił specjalnych. Lubi za to dręczyć porucznika Sharpsteel'a, dogadując mu zwłaszcza na temat jego fascynacji "dziczą". Robi to trochę na złość Raven Medgar, która po cichu podkochuje się w przystojnym corellianinie. A Kira zrobi wszystko żeby połączyć tych dwoje. Poza tym, postrach lokalnej kantyny(piwo), personelu technicznego(perfekcjonizm) i pilotów(Że niszczą "jej" maszyny).Propozycje przygód:

- Bohaterowie przez przypadek odkrywają VG-9, na przykład pracując jako odkrywcy. Co zrobią z tym odkryciem? Przecież tu nie powinno być żadnej planety!

- Bohaterowie lądują na planecie. Jak zareagują rebelianci? Będą starali się nie ujawniać, spróbują dogadać się z drużyną, czy może uznają, że ich baza musi pozostać tajna?

- Nawet jeżeli nie z rebeliantami, drużyna może mieć kłopoty. Drapieżniki i pogoda mogą nieźle dać się we znaki bohaterom. No bo co zrobią, jeżeli nagle w puszczy dopadnie ich "Szluu", albo w górach "Zabójczy Jęk"?

- Może bohaterowie już wcześniej współpracowali z Rebelią? Teraz muszą dotrzeć do bazy na VG-9, z np. ważnymi rozkazami, albo po prostu przylecieli po urobek z kopalni. Samo dotarcie do planety może być niezłym wyzwaniem...

- Może Vi'te Sek'ke podał im koordynaty planety i powierzył jakąś misję? Przemytnik podejrzewa, że jest obserwowany i nie może sam lecieć na VG-9. Prosi więc bohaterów o dostarczenie rebeliantom ważnych informacji.

- Może rebelianci potrzebują jakiegoś zaopatrzenia z zewnątrz? Wiadomo, że nie samym chlebem i wodą człowiek(i inne rasy) żyje. Jakieś cygara, alkohole, albo egzotyczne żarcie do kantyny? Nowy gatunek piwa dla Kiry w zamian za naprawę albo ulepszenie statku? Jakiś dopalacz do karabinu Jake Sharpsteel'a? Każdemu według potrzeb...

- Może bohaterowie zaprzyjaźnią się z kimś z personelu bazy? Kto wie, co może dać znajomość z porucznikiem służb specjalnych?(Oczywiście poza dawaniem mu rad miłosnych..) Może ktoś z drużyny się w kimś zadurzy?

- Może bohaterowie wpadną w kolejny etap konfliktu pomiędzy rebelianckimi oficerami? Czy się zaangażują? A jeżeli tak, to po czyjej stronie się opowiedzą?

- Bohaterowie zostali zaskoczeni w górach przez "Zabójczy Jęk". Udało im się schronić w pobliskiej jaskini, ale burza zniszczyła ich pojazd. Nie mają radia, a ich osobiste comlinki nie zadziałają w górach. Szybko wyruszy po nich wyprawa ratunkowa, ale góry są duże i może trochę zająć nim rebelianci odnajdą drużynę i do niej dotrą. Czy bohaterowie będą czekali na pomoc, czy może wyruszą na piechotę w stronę bazy? A jeżeli tak, to ile mają zapasów? W jakim szyku idą? Czy ubezpieczają się wzajemnie? W górach nie znasz dnia ni godziny, w której szary tigrik rzuci ci się na plecy...

- Podobna sytuacja jak powyższa, ale w lesie. "Szluu" może być równie niebezpieczny jak "Zabójczy Jęk", a do niebezpiecznej fauny dochodzi równie groźna i nieznana flora. A w błocie sięgającym piersi porusza się naprawdę trudno...

- Na planecie jest ktoś jeszcze poza rebeliantami. I przybył tu właśnie z ich powodu. To specjalny agent sekretarza gubernatora. Jego zadaniem jest zbadanie i zinfiltrowanie rebelianckiej bazy, ale bez ujawniania się. Oczywiście nie zawsze wszystko idzie według planu i ktoś może go zauważyć.
Jeżeli bohaterowie albo rebelianci zdołają go wykryć, nie uda im się go schwytać. Agent jest naprawdę dobry i zabezpieczył sobie drogę ucieczki. Ale pościg za nim może być mimo wszystko emocjonujący.

- Po ucieczce agenta rebelianci mogą poprosić bohaterów, by ci udali się na Krootę i dali im znać, jeżeli imperialni zaczną przygotowywać ekspedycję. Ale gubernator ma swoje powody by tego nie robić...


Xeloss.


strony: [1] [2]
komentarz[2] |

Komentarze do "VIII. VG-9"Musisz być zalogowany aby móc oceniać.


© 2000-2007 Elixir. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by Corwin Visual
Engine by Khazis Khull based on jPortal
Polecamy: przeglądarke Firefox. wlepa.pl

Strona wygenerowana w 0.030323 sek. pg: