..:: ELIXIR | Gry Fabularne(RPG) | Gry Komputerowe(cRPG) | Fantastyka | Forum | Twoje Menu Ustawienia
   » Ogólne

   » Rozgrywka

   Szukaj
>NASZE STRONY
 MAIN
:: Strona Główna
:: Forum
:: Chat
:: Blogi

 GRY FABULARNE
:: Almanach RPG
:: Neuroshima
:: Hard HEX
:: Monastyr
:: Warhammer
:: Wampir
:: D&D
:: Cyberpunk2020
:: Earthdawn
:: Starwars
:: Arkona

 GRY cRPG
:: NWN
:: Baldurs Gate
:: Torment
:: Morrowind
:: Diablo

 FANTASTYKA
:: Literatura
:: Tolkien
:: Manga & Anime
:: Galeria

 PROJEKTY
:: Elcards
:: Chicago

   Statystyki
userzy w serwisie:
gości w serwisie: 0

   Sonda

aktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta


   Top 10
   VII. Stacja k...
   Wybuchowy nóż...
   II. Kroota
   Planeta ES-239
   Kfiatki z sesji
   Krótki opis s...
   Łowca Nagród ...
   Ręczna wyrzut...
   IN MEMORIAM
   Visco.

   ShoutBox

LoiskTyp: Równinno - górska.
Temperatura: Gorąca.
Atmosfera: Klasa II.
Hydrosfera: 37% powierzchni planety.
Grawitacja: wysoka(10,79).
Powierzchnia: Łańcuchy górskie, równiny.
Długość Dnia: 32 standardowe godziny.
Długość Roku: 280 lokalnych dni.
Rasy Inteligentne: Ludzie, Twi'leki, Sullustianie.
Port Kosmiczny: Klasa II+.
Populacja: 10 milionów.
Funkcja: Źródło surowców, wytwórnia statków kosmicznych.
Rząd: Imperialny prefekt (Imperialny gubernator).
Poziom Technologiczny: Kosmiczny.
Eksport: Ruda Magsu i statki kosmiczne.
Import: Zaawansowana i średnia technologia, medycyna, żywność, narzędzia.
Sektor: Kroot.
Gwiazda: Seecus.

Opis: Loisk jest trzecią, co do wielkości planetą sektora. Planeta jest bardzo sucha, rzeki, morza i jeziora pokrywają zaledwie 37% jej powierzchni. W jej krajobrazie dominują postrzępione łańcuchy górskie, pustynie i pyłowe równiny. W zasadzie nie byłoby, po co jej kolonizować, gdyby nie ruda Magsu, która w wielkich ilościach zalega pod powierzchnią planety. Surowiec ten jest używany do produkcji płyt poszycia statków, a na Loisk występują czwarte co do wielkości, złoża znane w galaktyce. Gwiazda, dookoła której krąży planeta, Seecus, wydziela niegroźne dla istot żywych promieniowanie, które jednak sprawia, że litosfera planety jest czerwona. O ile skały są odporniejsze na promieniowanie i mają kolor bordowy, to równiny pyłowe i pustynie są krwiście czerwone. Ewenementem jest tutaj masyw Czarnej Góry, jedynej formacji skalnej na planecie, która jest odporna na promieniowanie i pozostaje czarna jak próżnia. Oprócz surowców naturalnych, drugim największym towarem eksportowym są statki kosmiczne. Korzystając z zaplecza surowcowego, 30 lat temu młody przedsiębiorca, Xen Kalista, założył firmę produkującą i modyfikującą różne jednostki. O jakości jego pracy niech świadczy zdobycie przez niego w zeszłym roku nagrody dla najlepszego niezależnego biznesmena sektora. Miasta na Loisk są zwykle częściowo wybudowane na powierzchni, a częściowo pod ziemią. Wynika to z ich typowo górniczego charakteru. Na powierzchni znajdują się dzielnice mieszkalne i usługowe, a pod ziemią kopalnie, fabryki i huty. Najczęściej kosmoport danego miasta znajduje się na pograniczu dwóch sfer, dzięki czemu mogą z niego korzystać jednocześnie statki pasażerskie i prywatne, jak i frachtowce lecące po rudę z kopalni. Największe miasto to Graask. Liczy sobie 700 tysięcy mieszkańców, w większości górników i robotników z dzielnicy przemysłowej. Wybudowano je przy największych złożach Magsu i to właśnie tu mają swoje przedstawicielstwa największe korporacje. W mieście znajduje się też imperialna stocznia, produkująca myśliwce i pojazdy lądowe. Kilkadziesiąt kilometrów od Graask, na zboczu masywu Czarnej Góry, stoi "miasto" Xena Kalisty. Jest to połączenie kopalni, huty, stoczni i dzielnicy mieszkalno-usługowej. Mieszka w nim około 6 tysięcy ludzi. Na Loisk krąży plotka, według której po drugiej stronie masywu Czarnej Góry znajduje się imperialna baza wojskowa. Jednak jak dotąd nikt nie odnalazł tej bazy, więc jest to prawdopodobnie tylko mało wiarygodna plotka. Większość populacji planety tworzą ludzie, Twi'leki i Sullustianie. Dookoła planety krąży kilkanaście stoczni orbitalnych, platform przeładunkowych, kosmicznych fabryk i stacji mieszkalnych. Oprócz nich, planetę okrąża też stocznia-baza remontowa Imperium i stacja typu Golan II.Najważniejsi NPC:

Imperial Prefect, admiral Yiz Bishem
Human Male Noble 4/Soldier 2/Naval Officer 2:
Init: +6(+2 Dex, +4 Improved Init.); Defense: 16(+2 Dex, +4 class); VP/WP: 42/12; Attacks: Combat gloves +6(1d4) or hv. Blaster +8(3d8); SQ: Bonus class skill(Astrogate), Call in favor +2, Inspire confidence +1 Enhance crew +1; SV: Fort +7, Ref +6, Will +8; FP 2; DSP 0; Rep 7; Abilities: Str 10, Dex 14, Con 12, Int 14, Wis 13, Cha 16.
Challenge Code: C
Skills: Astrogate +12, Bluff +8, Computer Use +7, Diplomacy +12, Knowledge(bureaucracy) +9, Knowledge(Kroot system) +7, Knowledge(Loisk) +8, Knowledge(Imperial Navy) +9, Pilot +12, Read/Write Basic, Read/Write Duro, Read/Write Ryl, Read/Write Sullustese, Sense Motive +10, Speak Basic, Speak Duro, Speak Ryl, Speak Sullustese.
Feats: Armor Proficiency(light, medium), Improved Initiative, Fame, Spacer, Starship Operation(capital ship), Weapon Group Proficiency(Simple weapons, blaster pistols, blaster rifles, heavy weapons, vibro weapons).
Equipment: Admiral uniform, multichannel comlink, datapad, code cylinder, heavy blaster pistol, secret base, 25,000 credits, ISD "Shake".

Opis: Admirał Yiz Bishen jest wysokim, czterdziesto-paroletnim mężczyzną, o lekko posiwiałych brązowych włosach i przenikliwym spojrzeniu zielonych oczu. Urodził się na Corelli, w rodzinie lokalnego polityka. Dostał się na akademię wojskową na Corelli i ukończył ją jako trzeci na roku. Jako młody oficer floty walczył w ostatnim okresie Wojny Klonów, po niej szybko awansował, w wieku 36 lat obejmując dowództwo nad jednym z pierwszych niszczycieli klasy Imperial, "Wstrząsie". Następnie uczestniczył w walkach z piratami w sektorze Welhal, za co został mianowany kontradmirałem i oddelegowany do pracy w sztabie marynarki na Coruscant. Jednak z wyższym stopniem przyszły też nowe zagrożenia, w postaci intryg i spisków, knutych na dworze Imperatora. Bishen jednak nie czuł się dobrze na Coruscant, uważając, że zbyt dużo tu biurokracji, z którą musi walczyć o najprostszą rzecz, jak np. podanie o awans albo uzupełnienie zapasów na okrętach. Wkrótce potem złożył prośbę o oddelegowanie go na jego stary okręt. Zostało ono rozpatrzone pozytywnie i Bishen z radością opuścił stolicę Imperium. "Wstrząs" przez następne miesiące patrolował szlak Corelliański, od czasu do czasu odpędzając piratów i kontrolując podejrzane frachtowce. Mniej więcej w tym okresie z sektora Kroot napłynęła do Coruscant prośba od gubernatora Spaaka, o wysłanie mu pomocy do walki z nękającymi sektor piratami. W sztabie uznano, że stary niszczyciel, jakim jest "Wstrząs", nada się w sam raz. Po przybyciu do sektora okręt i jego dowódca od razu zostali wciągnięci w toczące się w całym sektorze potyczki z piratami. Jednak trzon załogi stanowili weterani kampanii Welhaliańskiej, co sprawiło, że niszczyciel odegrał kluczową rolę w wyplenieniu piratów z sektora Kroot. Bishen został zaś awansowany na wiceadmirała i dowódcę floty w sektorze. Otrzymał też od gubernatora Spaaka stanowisko prefekta planety Loisk. Pod jego rządami, na planecie zniszczono korupcję i znacznie ograniczono biurokrację, co spowodowało szybki rozwój planety. Admirał wspierał też prywatnych biznesmenów, z natury nie przepadając za wielkimi korporacjami. Jest przyjacielem Xena Kalisty, którego zna jeszcze z czasów akademii. Admirał jest bystrym i inteligentnym człowiekiem, który mimo długoletniej służby w marynarce Imperium, nadal postępuje moralnie i uczciwie. Za jego rządów na planetę przybyło wielu korelliańskich specjalistów z dziedziny przemysłu stoczniowego, którzy pracują w prywatnych albo imperialnych stoczniach.Director Xen Kalista
Human Male Expert 8:
Init: +1(Dex); Defense: 13(+2 class, +1 Dex); Speed 10m;
VP/WP: 19/9; Attacks: Unarmed +6/+1(1d3) or blaster +7/+2(3d6);
SQ: None; SV: Fort +1, Ref +3, Will +6; FP 1; DSP 0; Rep 6;
Abilities: Str 11, Dex 12, Con 9, Int 17, Wis 15, Cha 10;
Challenge Code: C
Skills: Astrogate +10, Computer Use +9, Gather Informations +9, Craft(electronics) +12, Craft(starships) +16, Disable Device +10,
Knowledge(starship engineering) +12, Knowledge(Kroot system) +9, Knowledge(Loisk) +10, Pilot +9, Profession(engineer) +12, Read/Write Basic, Read/Write Duro, Repair +14. Speak Basic, Speak Duro.
Feats: Gearhead, Skill Emphasis(Craft: starships), Skill Emphasis (Repair).
Equipment: Blaster, multichannel comlink, datapad, Blaashk wood stick, modified Ronto Two airspeeder, modified YT-2000 Loisk Star freighter, 250,000 credits, starship company Kalista Starships.

Opis: Xen Kalista jest czterdziesto kilkuletnim mężczyzną, o czarnych o oczach i krótko przyciętych, brązowych włosach. Urodził się na Corelli, w rodzinie inżyniera pracującego w CEC. Od dziecka zdradzał talent do mechanizmów i elektroniki, ale po ukończeniu szkoły średniej zdał egzamin do akademii wojskowej, gdzie zaprzyjaźnił się z Yizem Bishemem. Ukończył akademię razem z nim, razem walczyli też w Wojnach Klonów. Pod koniec tego konfliktu Xen został ciężko ranny w nogę. Udało się uniknąć amputacji, ale od tego czasu dyrektor Kalista Starships porusza się z pomocą laski. Po opuszczeniu wojska pracował przez pewien czas, wzorem ojca w CEC, ale szybko opuścił rodzinny system. Nie umiał się zrealizować, będąc tylko małym trybikiem w wielkiej korporacji, jaką była CEC, jednak nie chciał też zostać biurokratą, takim, jak ci, którzy sterowali tą firmą. Uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie założenie własnego przedsiębiorstwa, jednak wiedział, że na Corelli będzie to niemożliwe, właśnie z powodu wpływów CEC. Wtedy w jego ręce przypadkiem wpadły dane na temat złóż Magsu i innych bogactw naturalnych sektora Kroot. Uznał, że będzie to idealne miejsce na założenie firmy: Daleko od wielkich korporacji stoczniowych, takich jak CEC czy Kuat, blisko źródła surowców potrzebnych do produkcji statków i z zapewnionym rynkiem zbytu. Po przybyciu na miejsce, dość szybko spostrzegł zżerającą lokalną administrację korupcję, jednak nie przejął się tym i dość szybko stworzył małą, ale dobrze prosperującą firmę, zajmującą się modyfikowaniem statków i ich produkcją na indywidualne zamówienie. Jednak lata prawdziwego prosperity przyszły dopiero z przybyciem nowego gubernatora. Spaak wspierał lokalne małe i średnie firmy, widząc w nich przeciwwagę dla wielkich korporacji, na dodatek rozwijał SBK i tworzył SAP, które potrzebowały dobrych statków kosmicznych. A Kalista Starships produkowały bardzo dobre statki kosmiczne... Złośliwi twierdzą, że swój sukces Xen zawdzięcza tylko znajomości z admirałem Yizem Bishemem i przychylności gubernatora, jednak w rzeczywistości wszystko, co obecnie osiągnął, dyrektor Kalista Starships zawdzięcza w wielkiej mierze tylko i wyłącznie sobie. Nie przepada za wielkimi korporacjami, uważając je za bezduszne maszynki nastawione na maksymalny zysk, które nie dbają o własnych pracowników. Sam uważa, że firma powinna przypominać pracownikom rodzinę i tak właśnie prowadzi swoje przedsiębiorstwo. Wie o istnieniu Rebelii i zna większość ich postulatów. Mimo, że zgadza się z niektórymi z nich, nie chciałby by wojna domowa zawitała do sektora. Przecież Rebelia ma walczyć z niegodziwością, której jakby na to nie patrzeć, jest teraz w sektorze o wiele mniej, prawda?Stillen director Viqi Sollen
Human Female Scoundrel 2/Noble 2:
Init: +1(Dex); Defense: 18(+7 class, +1 Dex); Speed 10m;
VP/WP 12/9; Attacks: Knife +4(1d4), hold-out blaster(3d4); SQ: Illicit barter, better lucky than good, call in favour(1), inspire confidence +1; SV: Fort +1, Ref +6, Will +4; FP 1; DSP 3; Rep 5; Challenge Code: C;
Abilities: Str 10, Dex 12, Con 9, Int 14, Wis 13, Cha 15.
Skills: Appraise +8, Computer Use +5, Diplomacy +10, Bluff +10, Forgery +5, Gather Information +6, Intimidate +9, Knowledge(Kroot) +8, Knowledge(Loisk) +5, Listen +5, Pilot +5, Read Basic, Search +4, Sense Motive +9, Speak Basic, Spot +6.
Feats: Alertness, Great Fortitude.
Equipment: Datapad, comlink, expensive robes, hold-out blaster, knife, Ronto One speeder, Baudo yacht, expensive apartment,
30,000 credits.

Opis: Viqi Sollen jest piękną, dwudziestokilkuletnią kobietą, o długich czarnych włosach i nienagannej figurze. Wygląda i zachowuje się jak dobroduszna dama, o zawsze uśmiechniętych ustach. Jednak uważny obserwator może zauważyć w jej pięknych fiołkowych oczach złowrogi błysk, zupełnie nie pasujący do jej pięknego uśmiechu. W rzeczywistości dyrektorka Sollen w usposobieniu i działaniu cechuje się wyrachowaniem, a w snuciu intryg prześciga nawet swojego przełożonego. Zresztą szczerze go nienawidzi. Karierę w Stillenie Viqi Sollen zaczęła kilka lat temu, jeszcze za rządów poprzedniego dyrektora generalnego. Tajemnicą poliszynela był fakt, że była jego kochanką i to właśnie jego osobistej protekcji zawdzięcza tak szybką karierę. Jednak wszystko zmieniło się po śmierci poprzedniego i przybyciu nowego dyrektora generalnego. Tym nowo przybyłym był Villus Kuener i wkrótce okazało się, że jest odporny na wdzięki Viqi, która próbowała utrzymać swoją pozycję sprawdzonymi sposobami. Co więcej Kuener uznał tego typu "manewry" za niesmaczne, a samą Sollen za zbyt arogancką i ambitną, czyli innymi słowy stanowiącą zagrożenie. Jednak zamiast ja zabić, wysłał ją na Loisk. Viqi uznała to za zesłanie i największe upodlenie, jakie mogło ją spotkać. Od przybycia na Loisk, jej głównym celem jest wyrwać się z planety i wrócić na zajmowaną dawniej pozycję. A wiedząc, że Kuener nigdy jej na to nie pozwoli, spiskuje przeciwko niemu, czekając na chwilę słabości swego przeciwnika by uderzyć...Miners Guild chief Nitto Koo't
Twi'lek Male Scoundrel 6/Noble 2:
Init: +0; Defense: 19(+9 class); Speed 10m; VP/WP: 20/9;
Attacks: Unarmed +4(1d3) or hold-out blaster +5(3d4); SQ: None;
SV: Fort +1, Ref +2, Will +7; FP 1; DSP 1; Rep 4; Challenge Code: C;
Abilities: Str 8, Dex 10, Con 9, Int 12, Wis 12, Cha 14.
Skills: Appraise +12, Bluff +9, Computer Use +6, Diplomacy +12, Gather Informations +10, Knowledge(Loisk) +9, Knowledge(Miners) +7, Profession(trader/guild chief) +12, Read/Write Basic, Read/Write Ryl, Sense Motive +8, Speak Basic, Speak Ryl, Speak Sullustese.
Feats: Skill Emphasis(Appraise, Diplomacy, Trader/Guild Chief).
Equipment: Datapad, hold-out blaster, comlink, 5,000 credits.

Opis: Nitto Koo't jest Twi'lekiem, o różowo-żółtawej skórze i pomarańczowych oczach. Przybył do sektora kilka lat temu, jako zwykły robotnik. Obecnie dzięki uporowi i swoim zdolnościom, zajmuje stanowisko szefa gildii pracowniczej. Zajmuje się reprezentowaniem robotników z Loisk i szukaniem zbytu dla wydobywanej przez nich rudy. Swoje obowiązki traktuje bardzo poważnie i jak dotąd zawsze udawało mu się je dobrze wypełniać. Jest zręcznym negocjatorem i dyplomatą, co przydaje mu się, gdy trzeba negocjować nowy kontrakt pomiędzy robotnikami i jakąś korporacją, albo wynegocjować u kupca dobrą cenę za rudę. Jednak w kontaktach z Korporacjami czasami zarzuca mu się zbyt dużą uległość wobec wielkich firm. Wynika to z jego stosunku osobistego do przedstawicieli korporacji, Nitto po prostu czuje się gorszy, ciągle rozpamiętując czasy, gdy był zwykłym robotnikiem, co tez jego kontrahenci starają się wykorzystywać. Przyjaźni się z przewodniczącym komisji pracowniczej Rady Reprezentantów, Gluushko Nloonem. Wie o Rebelii i po cichu popiera ich idee, ale przeraża go myśl, że wojna domowa mogłaby zawitać do sektora i zburzyć jego pieczołowicie budowany świat.Propozycje przygód:

- Banał. Xen Kalista prowadzi firmę modyfikującą i produkującą na zlecenie statki. Czyli rodzaj usług, który bohaterowie wręcz ubóstwiają. Jeżeli nie mają kasy, zawsze mogą dostać jakieś zadanie do wykonania. Może być to coś banalnego, w rodzaju przewiezienia jakiegoś towaru albo wiadomości. A może nie? Przecież wielu jest takich, którzy są zainteresowani firmą Kalisty.

- Stillen ma poważne plany, co do firmy Xena Kalisty. I nie ma zamiaru spocząć, dopóki nie dopnie swego. Porwania, sabotaże, wypadki i inne tego typu sprawy. Czy bohaterowie pomogą? A jeżeli tak, to za ile? A może znając Stillen, zrobią to bezinteresownie?

- Czarna Góra. Niby to tylko wyjątkowo odporna na promieniowanie kupa skał, więc coś, co zwykle nie interesuje bohaterów, ale kto wie?

- Viqi Sollen musi wykonywać polecenia swojego przełożonego, jednak w rzeczywistości stara się pokierować wydarzeniami tak, by go skompromitować. Będzie więc prowadziła swoje brudne gierki tak, by ślady wskazywały na Kunuera. Czy gracze dadzą się oszukać? A może odkryją prawdę? Niee, chyba raczej nie...

- Tajna baza Imperium po drugiej stronie Czarnej Góry. Istnieje naprawdę, w większości bezpiecznie ukryta w masywie Czarnej Góry. Pani reprezentant Yenna Horst podejrzewa, że jest to, co najmniej fabryka zakazanej broni, np. Droidów zabójców albo śmiercionośnych wirusów. I ciągle zasypuje dowódcę rebeliantów sektora pytaniami, co zamierza z tym zrobić. Tymczasem nie ma on zamiaru robić nic, ponieważ uważa, że baza nie przedstawia większego zagrożenia i jest po prostu tajną instalacją militarną, zbudowaną tam z powodów czysto militarnych: Masyw Czarnej Góry jest zbudowany z wyjątkowo mocnej skały, która może wytrzymać nawet ostrzał z orbity. Jednak dla świętego spokoju może zlecić bohaterom spenetrowanie instalacji. Może im to zlecić zresztą sama Yenna Horst. Jeżeli podejmą oni się tego zadania, okaże się, że po raz kolejny rację miał rebeliancki dowódca. Baza i owszem jest laboratorium, ale wymyśla się w niej i testuje pancerze osobiste i sprzęt boczny dla sił imperialnych, SAP i Strażników.


Xeloss.
komentarz[0] |

Komentarze do "VI. Loisk"Musisz być zalogowany aby móc oceniać.


© 2000-2007 Elixir. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by Corwin Visual
Engine by Khazis Khull based on jPortal
Polecamy: przeglądarke Firefox. wlepa.pl

Strona wygenerowana w 0.025038 sek. pg: