..:: ELIXIR | Gry Fabularne(RPG) | Gry Komputerowe(cRPG) | Fantastyka | Forum | Twoje Menu Ustawienia
   » Ogólne

   » Rozgrywka

   Szukaj
>NASZE STRONY
 MAIN
:: Strona Główna
:: Forum
:: Chat
:: Blogi

 GRY FABULARNE
:: Almanach RPG
:: Neuroshima
:: Hard HEX
:: Monastyr
:: Warhammer
:: Wampir
:: D&D
:: Cyberpunk2020
:: Earthdawn
:: Starwars
:: Arkona

 GRY cRPG
:: NWN
:: Baldurs Gate
:: Torment
:: Morrowind
:: Diablo

 FANTASTYKA
:: Literatura
:: Tolkien
:: Manga & Anime
:: Galeria

 PROJEKTY
:: Elcards
:: Chicago

   Statystyki
userzy w serwisie:
gości w serwisie: 0

   Sonda

aktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta


   Top 10
   VII. Stacja k...
   Wybuchowy nóż...
   II. Kroota
   Planeta ES-239
   Kfiatki z sesji
   Krótki opis s...
   Łowca Nagród ...
   Ręczna wyrzut...
   IN MEMORIAM
   Visco.

   ShoutBox

ArgonatTyp: Leśno-Górska.
Temperatura: Przeciętna.
Atmosfera: Klasa I.
Hydrosfera: 79% powierzchni planety.
Grawitacja: Standardowa(9,59).
Powierzchnia: Lasy wszelkiego typu, sawanny, jeziora i pola uprawne.
Długość Dnia: 25 standardowych godzin.
Długość Roku: 330 lokalnych dni.
Rasy Inteligentne: Ludzie, Wookie, Ithorianie, inne rasy inteligentne.
Port Kosmiczny: Klasa II.
Populacja: 12 milionów mieszkańców.
Funkcja: Punkt celny sektora.
Rząd: Imperialny prefekt (Imperialny gubernator i Rada Reprezentantów).
Poziom Technologiczny: Kosmiczny.
Eksport: Drewno Blaashk, żywność, medykamenty.
Import: Zaawansowane technologie i towary luksusowe.
Sektor: Kroot.
Gwiazda: Argo.

Opis: Argonat jest pierwszą planetą, na którą trafiają wszyscy przylatujący do sektora podróżnicy. (Co prawda istnieje jeszcze jeden szlak prowadzący do planety Loisk, jednak jest on rzadko używany ze względu na niebezpieczne warunki lotu) Ze względu na swe położenie, Argonat służy jako punkt celny dla statków wlatujących i wylatujących z sektora. Poza punktem celnym, w którym musi wylądować każdy statek, na planecie nie ma zbyt wiele do oglądania. Chyba, że jest się biologiem albo znachorem. Planeta jest bowiem wyjątkowo obfita w florę i faunę. Podstawę ekosystemu planety stanowią drzewa Blaashk, wokół których skupia się reszta roślin i zwierzęta roślinożerne. Te z kolei wabią mięsożerców itd. Same drzewa Blaashk są najcenniejszym surowcem na planecie. Ich niezwykle twarde drewno, jedno z najtwardszych w galaktyce, jest bardzo drogie i używane do wykańczania wnętrz domów i statków przez najbogatszych mieszkańców galaktyki. Jego wysoka cena spowodowana jest tym, że po pierwsze, rośnie tylko na Argonat, a po drugie, bardzo trudno je ściąć, nawet przy pomocy laserowych i plazmowych palników. Kolejnym dobrodziejstwem tej planety są liczne zioła, które znalazły zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym. Planeta pełni też jeszcze jedną ważną dla sektora funkcję: Jest głównym producentem żywności w sektorze, który zaspokaja 70% lokalnego zapotrzebowania. Liczna i różnorodna fauna, powoduje, że na planetę przybywają nie tylko botanicy i biolodzy, ale także myśliwi i kolekcjonerzy. Populacja planety nie jest zbyt duża i stanowią ją w większości farmerzy i drwale. Reszta to celnicy, żołnierze z imperialnego posterunku i biolodzy szlajający się po lasach w poszukiwaniu cennych ziół. Czasami pojawi się jakiś żądny wrażeń myśliwy albo kolekcjoner. Największe miasto nazywa się Hrus i skupione jest dookoła kosmoportu, wybudowanego na skraju jednej z puszcz. Liczy sobie około 80 tysięcy mieszkańców. W samym mieście oprócz biur urzędu celnego, znajduje się posterunek wojsk imperium, siedziba prefekta, trochę sklepów i niewiele więcej. Pozostałe miejscowości, liczbą mieszkańców nie przekraczają 20 - 30 tysięcy mieszkańców. Samo Hrus jest skupione dookoła dużego kosmoportu, zdolnego przyjąć nawet niszczyciel gwiezdny klasy "Victory". Stacjonuje tu też zawsze pewna liczba statków SAP(Służby Anty-Pirackiej), które wyruszają stąd na patrole. Ich załogi, przebywające na planecie pomagają w utrzymywaniu porządku na terenie kosmoportu. Planeta jest też główną bazą Strażników. Są to specjalnie szkoleni żołnierze i zwiadowcy, który przemierzają sektor, niosąc pomoc uszkodzonym statkom i ich załogom. Pomagają też SAP w poszukiwaniu kryjówek piratów.Najważniejsi NPC:

Strażniczka Faine Worsk
Human Female Scout 5:
Init: +2(Dex); Defense: 17(+2 Dex, +5 class); Speed 10m; VP/WP: 32/10; Attacks: Vibrodagger +3(2d4) or heavy blaster +6 (3d8+1); SQ: Trailblazing, uncanny dodge, skill mastery; SV: Fort +3, Ref +5, Will +5; FP 2; DSP 0; Rep 2; Challenge Code:C; Abilities: Str 10, Dex 15, Con 10, Int 16, Wis 15, Cha 14
Skills: Astrogate +10, Computer Use + 8, Demolitions +8,
Hide +6, Knowledge(Argonat) +9, Knowledge(Kroot system) +9, Move Silently +6, Pilot +10, Profession(Guardian) + 9, Repair + 7, Read/Write Basic, Read/Write Duro, Read/Write Huttese,
Search +9, Speak Basic, Speak Duro, Speak Huttese, Spot +9, Survival +8.
Feats: Point Blank Shot, Skill Emphasis(Pilot), Starship Operation(space transport), Weapon Group Proficiency(Simple weapons, blaster pistols, blaster rifles)
Equipment: Multichannel comlink, datapad, Guardian access pass, Guardian badge, Guardian uniform, vibrodagger, heavy blaster pistol, frag granade, Slashrat speeder, modified XT-3100 scout ship "Argonat Searcher", 3,000 credits.

Opis: Faine Worsk jest uroczą młodą kobietą, obdarzoną zgrabną figurą, ciepłym spojrzeniem brązowych oczu i długimi kasztanowymi włosami. Urodziła się na Argonat 24 lata temu i tu spędziła dzieciństwo. W wieku 16 lat rodzice wysłali ją na Kroot, by podjęła naukę na tamtejszej uczelni. Chciała zostać biologiem jak jej matka, mimo pociągu do gwiazd i kosmosu, odziedziczonego po ojcu. Jednak los chciał inaczej. Cztery lata temu była świadkiem katastrofy statku kosmicznego "Ullasan", który z powodu awarii silnika wpadł na jedno z licznych w systemie pól asteroid. Faine, przebywając wtedy na pokładzie statku wycieczkowego, z przerażeniem obserwowała, jak asteroidy rozpruwają poszycie statku, a próżnia wysysa z jego wnętrza pasażerów. Potem pojawili się piraci i statek wycieczkowy musiał uciekać. Pomoc przybyła zbyt późno i z pasażerów "Ullasana" nie przeżył nikt, a piraci nie niepokojeni zniknęli w mgławicowych chmurach. To wydarzenie zmieniło życie Faine. Uznała, że coś z tym trzeba zrobić, tym bardziej, że śledztwo ujawniło, że awaria "Ullasana" była w rzeczywistości zamierzonym sabotażem piratów. Faine dokończyła studia, jednak po otrzymaniu dyplomu nie zaczęła badać lasów Argonata, tylko zapisała się do służby celnej. W pracy tej odnosiła sukcesy, mimo przestarzałego sprzętu i biurokracji, z którą musiała walczyć. Wszystko zmieniło się, gdy do systemu przybył nowy imperialny gubernator. Nagle okazało się, że chroniczne braki środków dla służb rządowych sektora nie biorą się z jego ubóstwa, tylko z korupcji najwyższych urzędników administracji. Nowy gubernator szybko wysupłał środki na nowy sprzęt dla celników i policjantów sektora. Co więcej, utworzył dwie zupełnie nowe instytucje: SAP czyli Służbę Anty-Piracką i Strażników. Strażnicy mieli być wysoko wykwalifikowanymi funkcjonariuszami, których zadania polegałyby na pomocy SAP w walce z piratami, pomocy lokalnym organom ścigania i co najważniejsze, ratowaniu życia. Głównym zadaniem Strażników jest bowiem patrolowanie przestrzeni i udzielanie pomocy rozbitkom, uszkodzonym statkom i zagubionym w mgławicach podróżnikom. Faine szybko uznała, że jest to właśnie to zajęcie, którego szukała. Dzięki pracy w służbach celnych na Argonat, bez większych problemów przeszła testy wstępne i została wcielona do pierwszego rocznika istot chcących zostać Strażnikami. W ciągu półrocznego szkolenia odpadło 75% ochotników, którzy zdali wstępne testy. Faine znajdowała się wśród 25% kandydatów, którzy otrzymali odznaki i mundury Strażników. Od tego czasu z oddaniem wypełnia obowiązki Strażnika. Jej "honorowym" wrogiem z czasów, gdy była celniczką był Jerek Seln. "Był" gdyż po zniesieniu zawyżonych ceł przez nowego gubernatora, porzucił on przemytnictwo na rzecz... Bycia celnikiem. Zbiło ją to trochę z tropu, a gdy Jerek zapukał do śluzy jej statku, jej zdziwienie sięgnęło zenitu. Jednak nie przeszkodziło to jej w umówieniu się na randkę z mężczyzną, którego ścigała przez ostatnie dwa lata. Zresztą nie ścigała go tylko dlatego, że był przemytnikiem... Wie o istnieniu Rebeliantów i przyznaje rację niektórym z ich tez, jednak uważa, że rządy gubernatora Spaaka są dla sektora lepsze od nawet najbardziej wzniosłych idei.Porucznik służb celnych Jerek Seln
Human Male Scoundrel 3/Scout 2:
Init: +2(Dex); Defense: 18(+6 class, +2 Dex); Speed 10m; VP/WP: 31/12; Attacks: Vibrodagger +4(2d4) or blaster pistol +6(3d6+1); SQ:Illicit barter, better lucky than good, trailblazing; SV: Fort +4, Ref +7, Will +5; FP 2; DSP 1; Rep 3; Abilities: Str 12, Dex 15, Con 12, Int 16, Wis 14, Cha 12; Challenge Code: C
Skills: Appraise +8, Astrogate +10, Bluff +6, Computer Use +7, Disable Device +8, Escape Artist +5, Forgery +5, Gather Information +12, Knowledge(Kroot system) +8, Knowledge(Kroot Underground) +8, Knowledge(Argonat) +8, Pilot +10, Porfession(Customs officer) +7, Read/Write Basic, Read/Write Duro, Read/Write Huttese, Repair +6, Search + 8, Speak Basic, Speak Duro & Huttese, Spot + 7, Survival +6.
Feats: Point Blank Shot, Sharp-Eyed, Skill Emphasis(Gather Information), Starship Operation(space transport), Weapon Group Proficiency(Simple weapons, blaster pistols, blaster rifles).
Equipment: Vibrodagger, blaster pistol, multichannel comlink, datapad, macrobinoculars, sensor pack, deluxe security kit, rank insignia, modified YT-2000 freighter Runner, 4,000 credits.

Opis: Jerek Seln jest wysokim, przystojnym mężczyzną, o czarnych jak próżnia włosach i inteligentnych zielonych oczach. Urodził się na Argonat dwadzieścia sześć lat temu i jest potomkiem jednego z członków załogi "Argonata", statku zwiadowczego, który odkrył planetę. Od dziecka czuł pociąg do gwiazd i gdy tylko ukończył szkołę średnią, wyjechał na Kroot do tamtejszej akademii. Po jej ukończeniu z najlepszym wynikiem w roczniku, wrócił na Argonat i kupił stary frachtowiec, z zamiarem rozpoczęcia kariery handlarza. Jednak akademia nie przygotowała go na wszechobecną biurokrację, łapówkarstwo i sztucznie zawyżone cła. Po przeanalizowaniu sytuacji, Jerek uznał, że jedyne, co mu pozostaje, to rozpocząć karierę "niezależnego kupca". Czyli przemytnika. Dzięki swoim zdolnościom, znajomościom z akademii i solidności, szybko uzyskał renomę "pewnego" przewoźnika. Robił interesy ze wszystkimi oprócz piratów, których uważał za największe zło, ponieważ jak twierdzi, żyją nie z własnej pracy tylko z grabienia innych. Sam uważał swój zawód za pracę jak każda inna i zawsze starał się wykonywać go najlepiej jak mógł. Byłby jednak kolejnym solidnym, niewyróżniającym się przemytnikiem, gdyby nie towary, jakie przewoził. Jerek uważał, że do bycia przemytnikiem zmusiły go irracjonalne przepisy i cła i przemycał tylko te towary, których opodatkowanie było, jak mówił, co najmniej dziwne. W okresie, gdy był przemytnikiem, usilnie próbowała złapać go celniczka z Argonat, Faine Worsk. Jednak Jerek zawsze uchodził z jej zasadzek, uważając wymykanie się pułapek młodej celniczki za swego rodzaju rywalizację. Ta konkurencja sprawiła, że w pewnym momencie Jerek spostrzegł, że czuje do swojej przeciwniczki coś więcej, niż tylko podziw za upór, z jakim próbowała go złapać. Jednak będąc z natury realistą, starał się ignorować swoje uczucia, wiedząc, że póki jest przemytnikiem, a ona celniczką, więcej ich dzieli niż łączy. Poza tym, nie wiedział jak Faine mogłaby odebrać jego uczucia. Taki stan rzeczy trwał dopóki do sektora nie przybył gubernator Spaak. Widząc zmiany zachodzące w sektorze, Jerek sprzedał swój stary statek i kupił od znajomego Biegacza, zmodyfikowany frachtowiec typu YT-2000. Następnie, wstąpił do reorganizowanej służby celnej. Jako że posiadał własny statek, papiery z akademii i bezproblemową przeszłość( Nigdy nie dał się złapać, statek był inny, a jedyną, która słyszała go przez komunikator, była Faine), przyjęto go z radością. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił po przystąpieniu do służby celnej, było odnalezienie ukrytej bazy piratów, w polu asteroidów niedaleko planety. Zresztą o bazie Jerek wiedział już od dawna. Jednak służba celna wciąż nie miała dość okrętów i ludzi by zniszczyć bazę. Jednak młodemu eks-przemytnikowi wciąż dopisywało szczęście. Na planetę przybył akurat z Krooty sekretarz gubernatora, Venray Lommel, by organizować SAP, czyli Służbę Anty-Piracką. Jerek doniósł mu o swoim odkryciu i przewiózł na miejsce jeden z oddziałów SAP. Dzięki temu uzyskał dwie korzyści: po pierwsze, jego przełożeni docenili jego umiejętności i pomysłowość i awansowali go na porucznika, po drugie znajomość z Lommelem. Sekretarzowi gubernatora spodobał się sprytny i inteligentny celnik i szybko się nawiązał z nim owocną współpracę. W tym czasie ukryta sympatia Jereka, Faine Worsk, została Strażnikiem i wróciła do poszukiwań Selna, by odkryć ze zdziwieniem, że nie dość, że jest celnikiem, to na dodatek porucznikiem! Jednak mimo to Jerekowi udało się z nią umówić. Okazało się, że jego uczucie nie jest jednostronne... Jako były przemytnik, wie o istnieniu Rebelii w sektorze, jednak uważa ja za niepotrzebną. Skoro Imperium sprawiło, że w sektorze da się normalnie żyć, działa Rada Reprezentantów, nie ma niewolnictwa, a o prześladowaniach obcych słychać tylko w wiadomościach z reszty galaktyki, to czemu miałby popierać obalenie obecnej władzy?Dyrektor Medstillu Grask Troth
Gotal Male Diplomat 8:
Init: +0; Def: 12(+2 class); Speed 10m; VP/WP: 8/12
Attacks: Unarmed +3 meele (1d3) or hold-out blaster +4 ranged (3d4)
SQ: None; SV: Fort +1, Ref +2, Will +6; FP 1; DSP 3; Rep 4;
Abilities: Str 9, Dex 10, Con 8, Int 12, Wis 11, Cha 14. Challenge Code: C
Skills: Bluff +7, Computer Use +8, Diplomacy +14, Knowledge(Argonat) +8, Knowledge(Medstill) +8, Knowledge(Biology) +10, Profession(administrator) +9, Read/Write Basic, Read/Write Gotal, Read/Write Ithorian, Sense Motive +10, Speak Basic, Speak Gotal, Speak Ithorian.
Feats: Dodge, Skill Emphasis(Knowledge, Diplomacy).
Equipment: Datapad(Biology data), comlink, expensive robes, Director access pass, hold-out blaster, Ronto One speeder, Baudo yacht, private laboratory, 100,000 credits.

Opis: Dyrektor Medstillu jest Gotalem o szarej skórze i czerwonych oczach. Swoją karierę zaczynał jako zwykły pracownik laboratorium chemicznego Stillenu, jednak jego bezwzględność i talent organizacyjny szybko zostały docenione przez jego przełożonych. Ponieważ miał też pociąg do biologii, szefostwo Stillenu przeniosło go do Medstillu. Tam szybko zrobił karierę, po ciałach konkurentów wspinając się do władzy. Jednak jako obcorasowiec nie mógł zajmować eksponowanego stanowiska w światach środka. Korporacja wysłała go więc do sektora Kroot, z nominacją na stanowiska dyrektora tamtego oddziału firmy. Szybko zaaklimatyzował się w nowych warunkach, a po wypadku, jakiemu uległ jego kontrkandydat na stanowisko dyrektora, nikt nie był w stanie naruszyć jego pozycji w Medstillu. Dzięki brakowi jednolitego zwierzchnictwa Medstillu w sektorze, jest w zasadzie udzielnym władcą korporacji i odpowiada tylko przed zarządem firmy. Podobnie jak inni szefowie tej korporacji charakteryzuje go brak hamulców moralnych i etycznych, jeżeli w grę wchodzą zyski. Jednak jak na razie jego metody, mimo, że doprowadzają SBK na Argonacie do białej gorączki,(Bo nie mają dowodów przeciwko Trothowi) przynoszą efekty: Od chwili gdy przybył na Argonat, zyski Medstillu z tej planety wzrosły o ponad 15%.
Propozycje przygód:

- Przebywając w Hrus, bohaterowie są proszeni o pomoc przez por. Jereka Selna o pomoc w poszukiwaniach biologa, który zaginął w lesie. Sprawa ma drugie dno. Biolog zaginął, bo jego swoop został zestrzelony przez speeder należący do Medstill. Jest to oddział korporacji Stillen, zajmujący się produkcją i sprzedażą leków. Jednak podobnie jak macierzysta korporacja, nie przebiera w środkach, gdy chodzi o zysk. Niito Hoosu, bo tak nazywa się zaginiony biolog, odkrył mieszankę, która skutecznie zapobiega zawałom serca, bez powikłań charakterystycznych dla sztucznych leków. Medstill chce recepturę dla siebie i wcale ni zamierza jej kupować. Jednak oprychy wynajęte przez korporację schrzaniły sprawę. Co prawda rozbili swoop Hoosu, jednak sami roztrzaskali się o drzewo. Biolog ma zwichniętą nogę, zdołał jednak wysłać do Hrus sygnał alarmowy, który odebrał porucznik Seln. Sygnał odebrał jednak też przedstawiciel Medstill-u, który wysłał do lasu grupę najemników, którzy mają jedno zadanie: Odnaleźć Hoosu, przed innymi. A jeżeli nie wyjawi formuły, mają go zabić, w myśl zasady: Jeśli my nie będziemy tego mieli, nikt nie będzie miał. Bohaterom rozbije się speeder, na dodatek nad Hrus rozpętała się potężna burza, która uniemożliwia wysłanie kogokolwiek, by im pomógł. Na dodatek w lesie czai się 4 osobowe komando Medstill-u, które tylko czeka na moment nieuwagi. A burza skończy się dopiero za 2 dni...

- Dyrektorowi Medstillu nie spodobała się rola bohaterów w aferze z profesorem Hoosu. Wynajmuje zabójcę, który ma się nimi "zająć".

- Piraci znowu założyli bazę gdzieś w pobliżu Argonat. Jerek prawie ją zlokalizował, ale nie wrócił z ostatniego lotu. Faine prosi bohaterów by pomogli go odnaleźć. Okazuje się, że piraci trzymają go w owej bazie...

- W sektorze pojawia się nowy narkotyk. Zwiększa percepcję, siłę i refleks, jednak powoduje silne uzależnienie i ciężkie powikłania. Ślady prowadzą na Argonat, a dokładniej, do Medstillu.


Xeloss.
komentarz[3] |

Komentarze do "III. Argonat"Musisz być zalogowany aby móc oceniać.


© 2000-2007 Elixir. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by Corwin Visual
Engine by Khazis Khull based on jPortal
Polecamy: przeglądarke Firefox. wlepa.pl

Strona wygenerowana w 0.017986 sek. pg: