..:: ELIXIR | Gry Fabularne(RPG) | Gry Komputerowe(cRPG) | Fantastyka | Forum | Twoje Menu Ustawienia
   » Ogólne

   » Rozgrywka

   Szukaj
>NASZE STRONY
 MAIN
:: Strona Główna
:: Forum
:: Chat
:: Blogi

 GRY FABULARNE
:: Almanach RPG
:: Neuroshima
:: Hard HEX
:: Monastyr
:: Warhammer
:: Wampir
:: D&D
:: Cyberpunk2020
:: Earthdawn
:: Starwars
:: Arkona

 GRY cRPG
:: NWN
:: Baldurs Gate
:: Torment
:: Morrowind
:: Diablo

 FANTASTYKA
:: Literatura
:: Tolkien
:: Manga & Anime
:: Galeria

 PROJEKTY
:: Elcards
:: Chicago

   Statystyki
userzy w serwisie:
gości w serwisie: 0

   Sonda

aktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta


   Top 10
   VII. Stacja k...
   Wybuchowy nóż...
   II. Kroota
   Planeta ES-239
   Kfiatki z sesji
   Krótki opis s...
   Łowca Nagród ...
   Ręczna wyrzut...
   IN MEMORIAM
   Visco.

   ShoutBox

Kapitan Nal VerisDo: Dowództwo Sojuszu Rebeliantów
Od: Kapitan Jark Gordon Sekcja IV Wywiadu Sojuszu Rebeliantów
Kod: 23-7-45-D
Temat: Raport na temat imperialnego kapitana Nal'a Verisa.


Poniższy raport zawiera informacje, jakie udało się zebrać wywiadowi SR na temat imperialnego oficera, kapitana Nala Verisa.(Nr identyfikacyjny 2528/2844) Informacje pochodzą z archiwów dowództwa armii imperialnej, akt Akademii Imperialnej na Caridzie i wywiadu przeprowadzonego wśród kolegów kpt. Verisa z akademii, którzy aktualnie służą w wojskach Sojuszu. Chciałbym tu podziękować sekcji III naszego wywiadu, która uzyskała dla nas informacje z imperialnych baz danych. Dobra robota. Mam nadzieję, że raport ten zaspokoi oczekiwania dowództwa.

Niech moc będzie z wami,
Kapitan Jark GordonWedług akt Akademii Imperialnej na Caridzie, Nal Veris pochodzi z planety Kampa Primus, w sektorze Kampa. Sektor ten leży w Zewnętrznych Odległych Rubieżach i nie mamy zbyt wiele informacji na jego temat. Wiemy tylko, że układ ten jako jeden z pierwszych zgłosił poparcie dla "Nowego Ładu" Palpatine'a i według oficjalnych danych Imperium, zachował częściową niezależność. Jest to jednak prawdopodobnie tylko imperialna propaganda. W każdym razie układem zarządza imperialny gubernator i podległy mu, lokalny senat.
Wracając do osoby kapitana Verisa, pochodzi on z rodziny należącej do klasy średniej- wyższej. Matka jest urzędniczką pracującą w kancelarii planetarnego prefekta, a ojciec to kapitan jednej z jednostek floty sektora. Nie mamy pewnych informacji co do młodości kapitana Verisa. Wiadomo tylko, że ukończył lokalne szkoły średnie z bardzo dobrymi wynikami. Celował w historii i przedmiotach związanych z wojskowością. W wieku 18 lat został wysłany do akademii imperialnej na Caridzie. Egzaminy wstępne zdał z oceną bardzo dobrą. Od jego kolegów z rocznika wiemy o przyjaźni łączącej go z Railem Claymorem.(Aktualnie porucznik ISB) Mimo innych zainteresowań, wydaje się, że ci dwaj dobrze się rozumieją i lubią ze sobą współpracować. Veris od początku celował w kierunkach związanych z służbą w armii i nie zdawał żadnych egzaminów z kierunków związanych ze służbą we flocie.(Poza obowiązkowym testem z pilotażu) Uzyskał licencję strzelca wyborowego, medyka polowego, pilota pojazdów kroczących i grawitacyjnych, oraz kilka wyróżnień z dziedziny taktyki i strategii. Uzyskał tez wysokie noty z przetrwania w ciężkich warunkach pola walki. Według akt akademii sprawnie posługuje się komputerem. Opuścił uczelnię ze stopniem porucznika armii(Najwyższy możliwy stopień do uzyskania w akademii) i drugim miejscem w roczniku, w wieku 22 lat. Został następnie skierowany na niszczyciel klasy Imperial "Niezłomny", jako adiutant szefa kontyngentu armii na tym niszczycielu. Po dwóch miesiącach służby został oddelegowany do bazy imperialnej na Alluti IV. Tam, z pomocą łowcy nagród "Trepa", zlokalizował, a następnie zniszczył bazę Sojuszu. Należy tu mimo wszystko docenić umiejętności taktyczne kapitana Verisa, który tylko przy pomocy swego plutonu i pojedynczego łowcy nagród zniszczył naszą bazę, która oceniana była przez nas jako "bardzo trudna do zdobycia". W następstwie tej akcji, najpierw został zawieszony w służbie za "samowolne działania" przez lokalnego imperialnego dowódcę, a następnie awansowany przez moffa sektora na kapitana i oddelegowany na krążownik klasy carrack, "Łowcę piratów", jako dowódca kontyngentu abordażowego. Być może była to jakaś forma kary za samowolę. Tak czy inaczej, razem z dowódcą wspomnianego krążownika, komandorem Daspem Hokiem, sprawili, że okręt w ciągu kilku miesięcy nabrał wśród piratów reputacji odpowiadającej jego nazwie, przeprowadzając wiele efektownych i jednocześnie efektywnych akcji(Np. skuteczna walka z ciężkim krążownikiem "Czarna Arka" w sektorze Seav). Na zakończenie tego raportu, muszę zaznaczyć, że kapitan Nal Veris jest oficerem "bojowym" dowodzącym zawsze z pierwszej linii. Z tego, co wiemy, morale jego żołnierzy jest niezwykle wysokie, a ich oddanie swemu dowódcy nie podlega dyskusji. Nie należy rokować w najbliższym czasie nadziei na jego rekrutację w szeregi Sojuszu. Jest on jednym z najlepszych i najgroźniejszych dowódców armii Imperium średniego szczebla i nie należy lekceważyć zagrożenia, jakie stanowi. Co prawda jego ostatnie działania były akcjami typowo antypirackimi, jak np. likwidacja grupy korsarzy "Krwawe Noże". Nie należy się jednak łudzić, skuteczność i determinacja, jaką kapitan Veris wykazał się w tych działaniach, prędzej czy później zostaną wykorzystane do walki z Sojuszem...

Imperial Officer Nal Veris:
Scout 6/Officer 2:
Init: 3; Defense: 19(+6 class, +3 Dex); Speed: 10m; VP/WP: 60/14;
Atk: +6 melee(1d6 vibrodagger), +10 ranged(3d6+2 blaster pistol) or +1/+1/+1 multifire(3d6+2 blaster pistol);
SQ: Leadership, Trailblazing, Heart +1, Uncanny Dodge, Skill Mastery, Extreme Effort, Evasion;
SV Fort +7, Ref +8, Will +6, SZ M; FP 2; DSP 1; Rep 4; DR 1;
Str 13, Dex 16, Con 14, Int 15, Wis 12, Cha 14. Challenge Code: D

Skills: Climb +4, Computer Use +8, Demolitions +7, Disable Device +5, Diplomacy +6, Gather Information +6, Intimidate +8, Hide +6, Jump +4, Knowledge(Imperial Army) +7, Knowledge(Campa) +6, Knowledge(Pirates) +5, Listen +4, Move Silently +7, Pilot +7, Profession(Imperial Officer) +7, Read/Write Basic, Read/Write Duro, Repair +4, Search +5, Sense Motive +6, Spot +4, Survival +11, Swim +4.

Feats: Armor Proficiency(light), Point Blank Shot, Rapid Shot, MultiShot, Weapon Focus(Blaster Pistols), Weapon Group Proficiency(Simple Weapons, Blaster pistols&rifles).

Equipment: Electrobinoculars, comlink, vibrodagger, modified blaster pistol, imperial officer uniform&code cylinders, datapad, sensor pack, all-temperature cloak, 3000c, Storm Commando bodyguard.


Xeloss.
komentarz[2] |

Komentarze do "Kapitan Nal Veris"Musisz być zalogowany aby móc oceniać.


© 2000-2007 Elixir. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by Corwin Visual
Engine by Khazis Khull based on jPortal
Polecamy: przeglądarke Firefox. wlepa.pl

Strona wygenerowana w 0.020563 sek. pg: